Prometna vzgoja je zelo pomembna že v vrtcu. Zavedati se moramo, da smo otrokom velik vzgled in da se vzorcev obnašanja v prometu učijo od nas že sedaj. Skozi vse leto spoznavamo značilnosti cestnega prometa, prometnih znakov, varnega vedenja pešca kot udeleženca v prometu. Skozi igro vlog  se vživljamo v različne vloge: policista, šoferja, otroka v sedežu … Ob vsem tem otroke navajamo, da bodo nekoč kot samostojni udeleženci v cestnem prometu vedeli poskrbeti za svojo varnost in varnost drugih. Sodelujemo tudi s Policijsko postajo Gornja Radgona, z njimi izvedemo različne skupne dejavnosti (skupen pohod, krajše predavanje, predstavitev poklica policist).