Projekt »Pomahajmo v svet« je mednarodni projekt, preko katerega bomo sodelovali z vrstniki izven naše države. Med seboj se bomo povezovali preko video omrežja, kjer se lahko otroci v živo vidijo, si pomahajo in naučijo prvih tujih besed. Poudarek bo na spoznavanju kultur, običajev in načina življenja. Otroci si lahko pokažejo kako se igrajo, kakšne pesmi pojejo, v kakšnem okolju živijo, kakšen jezik govorijo itd.
Namen projekta je, da otroke preko različnih, njim zanimivih dejavnosti motiviramo in jih tako navajamo na rahljanje stereotipov, predsodkov, nestrpnosti do drugače mislečih, do tujcev, do ljudi s posebnimi potrebami, do starejših, itd. S tem bomo pripomogli h kakovostnejšemu življenju, večji solidarnosti in spoštovanju. Projekt vsebuje program »Pet prstov« v katerem je pet tem – To sem jaz, Jaz in moja družina, Jaz in moj vrtec, Jaz in moje mesto ter Jaz in moja država. V projekt je vključena skupina 5.

http://www.sayhellototheworld.eu