Zakonodaja opredeljuje tudi obveznosti staršev do vrtca, kot so:

  • upoštevanje pravil vrtca,
  • sprejemanje strokovnih usmeritev vrtca in spoštovanje dogovorov,
  • upoštevanje določil Pravilnika o varnosti otrok v prometu,
  • upoštevanje Pravilnika o varnosti otrok,
  • da preberete vam namenjena obvestila na oglasni deski,
  • da pravočasno prihajate po otroka,
  • da otroka osebno oddate odgovorni osebi v vrtcu,
  • da sporočite odsotnost otroka do 8.00 zjutraj,
  • da redno plačujete oskrbnino (s tem se izognete sodniškim stroškom in izterjav dolga preko sodišča).

Za nastale konfliktne situacije in probleme poiščite možnosti reševanja znotraj vrtca.