Svet staršev omogoča organizirano vključevanje staršev v življenje in delo vrtca. Vsak oddelek vrtca ima svojega predstavnika v svetu staršev, ki se ga potrdi ali na novo izvoli na prvem roditeljskem sestanku. Mandat staršu preneha ob odhodu otroka iz vrtca. Kot posamezni predstavnik staršev le-ta ne zastopa le lastnih starševskih interesov, temveč se povezuje z vsemi starši v oddelku in njihove predloge in pobude prenaša naprej.