POROČILO ZDRAVJE V VRTCU 2022-23

Poročilo Zdravje v vrtcu 2021/22

Poročilo Zdravje v vrtcu 2020/2021

 

Namen programa je razviti in okrepiti zmožnosti vrtcev za oblikovanje okolij, ki postavljajo dobro počutje in zdravje kot pomembno vrednoto in si prizadevajo ustvariti pogoje za dobro počutje in zdravje ter krepijo sposobnosti posameznika za ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju.

Z željo, da bi bili otroci zdravi, vzgojitelji usposobljeni, starši informirani, ustanovitelji vrtcev pa motivirani, program vključuje različne strokovnjake. Ustrezno znanje in dostop do potrebnih podatkov so zagotovo osnova za pravilno ravnanje – tako v kritičnih trenutkih kot pri vzgoji za zdrave navade oz. zdrav način življenja.

Za doseganje želenih sprememb program uporablja različne pristope in metode dela. Program vključuje ugotavljanje problemov, ukrepanje vseh partnerjev v projektu ter spremljanje in vrednotenje rezultatov.

Ponosni smo, da v programu uspešno in aktivno sodelujemo že več kot 10 let.