Športni program Mali sonček je namenjen otrokom od 2. do 6. leta starosti in je sestavljen iz štirih stopenj, ki se vsebinsko smiselno dopolnjujejo in nadgrajujejo (Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta, Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta, Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta, Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta).

Gibalni športni program Mali sonček temelji na elementarnosti in ne na tekmovalnosti. Poudarek daje igri in vadbi. Vsak otrok ima tudi knjižico, kamor izvajalci (vse strokovne delavke od 2. do 7. skupine) zapisujejo oziroma potrjujejo opravljene naloge. Vzgojiteljice izbirajo naloge  po lastni presoji glede na zmožnosti izvedbe (okolje, rekviziti, …).

Za otroke  pred vstopom v šolo izvedemo 4-dnevno prilagajanje na vodo – plavalni tečaj za otroke  pred vstopom v šolo ter 3- dnevni vrtec v naravi s poudarkom na pohodih. Dva pohoda izvedemo na domačem terenu.

Cilj in namen: otrokom omogočiti čim večjo potrebo po gibanju in razvijanju posameznih gibalnih spretnosti, ter razvijanje socialnih veščin. Cilj programa pa je dosežen hkrati, če tudi starši podpirajo te dejavnosti in če skupaj z otrokom aktivno preživljajo prosti čas, ter se zanimajo za njegov telesni in gibalni razvoj.