Sedež vrtca: Ul. Bratka Krefta 11, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici
Telefon: 02 568 91 30, 041 478 526

E-pošta: info@vrtec-soncek.si

Ravnatelj: Marko Kraner, tel. št.: 02 568 91 14
Pomočnica ravnatelja v vrtcu: Andreja Majcen, tel. št.: 02 568 91 30
Svetovalna služba: Maja Martinuzzi, tel. št.: 02 568 91 31
Tajništvo: Alenka Pernek, tel. št.: 02 568 91 10, 02 568 91 17
Računovodstvo: Marjetka Dlouhy, tel. št.: 02 568 91 11

Poslovalni čas vrtca je od 5.30 do 16.00 ure. Le-ta se lahko spreminja glede na potrebe staršev. Ob sobotah in praznikih vrtec ne obratuje. Od 4. 10. 2021 poslujemo na treh lokacijah: vrtec Sonček (tel.: 02 568 91 30, 041 478 526), Videm 26 (tel.: 041 442 911), oddelek v OŠ (tel.: 051 422 467).

V času šolskih počitnic in ob morebitnih nepredvidenih izpadih otrok (ob pojavu izjemnih okoliščin, npr. epidemije) si pridružujemo pravico združevanja oddelkov v okviru celotnega poslovnega časa do zakonskih normativov. Do združevanja otrok iz več oddelkov prav tako prihaja na začetku in na koncu poslovnega časa.

Pred izvedbo dežurstva v času med prazniki in med šolskimi počitnicami zbiramo podatke o prisotnosti otrok ter na podlagi prijavljenih otrok združujemo oddelke oziroma enote.

Vizija
V sestavljanju mozaika otrokovega otroštva naj vrtec predstavlja okolje, kamor starši ne bi svojih otrok oddajali le v varstvo, ampak bi z zaupanjem v zaposlene skupaj postavljali temelje v vzgoji njihovih otrok in jim nudili srečno ter igrivo otroštvo.

Poslanstvo
– kreator dela in življenja v vrtcu naj bo otrok in ne čas in odrasli;
– za otroke ustvarjati prijazen kraj, kjer bodo izražali svoja čustva, kjer bodo radovedni, spontani in ustvarjalni;
– otrokom nuditi preko igre učenje samostojnosti, odgovornosti in strpnosti;
– ustvarjati pogoje za dobro klimo in kulturo medsebojnih odnosov ter nuditi možnosti za strokovno in osebnostno rast zaposlenih;
– skrbeti za medsebojno povezovanje in sodelovanje z družinami ter razvijati sodelujoče partnerstvo.