Cici Vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revije Cicido in je metodično prilagojena predšolskim otrokom. Vsak mesec se v skupini  obravnava izbrana tema, katera predstavlja različna področja: kulturno in estetsko vzgojo, socialno učenje, šport, družboslovje, naravoslovje, tehniko …

Teme se obravnavajo na jutranjem krogu, naloge pa otroci rešujejo individualno z vzgojiteljico zjutraj ali popoldan v času počitka ali po počitku.

Ob koncu šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na cici veselošolskem dnevu. Takrat rešujejo zabavne cici veselošolske vprašalnike in pri tem lahko tudi pomagajo drug drugemu. Vsak otrok na koncu dobi Cici pohvalo. V Cici Veseli šoli sodelujejo otroci, ki v jeseni vstopajo v šolske klopi.