Sposobnosti posameznega otroka ter nudenje možnosti za razvoj njegovih potencialov vidimo v obogatitvenih programih, ki jih ponujamo: