Tudi letos so se otroci, ki so zadnje leto v vrtcu, udeležili 4-dnevnega začetnega učenja plavanja v Biotermah Mala Nedelja. Le-to poteka v sklopu obogatitvenega programa našega vrtca.

Proces spoznavanja z vodo in navajanje nanjo se začne že zelo zgodaj – s prvim kopanjem dojenčka, ki mora biti prijetno. Ko otrok raste, se v vodi in z njo običajno z veseljem igra najprej preproste igre, potem pa vedno zahtevnejše. V tem obdobju otroka čim bolj pripravimo na trenutek, ko se začne učiti samostojnega plavanja.

Pomembna in prva naloga učitelja oz. vaditelja plavanja je, da otroka prilagodi na vodo. To dosežemo preko igre oz. preko gibalnih nalog, ki vključujejo 6 stopenj prilagojenosti na vodo: prilagojenost na upor vode, potapljanje glave, gledanje pod vodo, izdihovanje v vodo, ki je že prvi manjši korak učenja plavalne tehnike, saj vsaka plavalna tehnika zahteva znanje pravilnega izdihovanja v vodo, sledi plovnost in na koncu drsenje na vodi, ki je zadnji korak pred učenjem tehnik, saj je plavati mogoče le s pravilno lego telesa v vodi.

V štirih dneh (od 21. maja do 24. maja 2024) smo cilj: otroke motivirati in jim pomagati odpraviti morebitni strah pred vodo dosegli pri vseh 25 otrocih. Otroci so v gibalnih nalogah sodelovali z velikim veseljem in z navdušenjem. Vseh 25 otrok je za 5 sek ali več potopilo glavo pod vodo, 19 otrok je doseglo stopnjo prilagojenosti na vodo 1 (bronastega konjička), kar pomeni, da se otrok odrine od stene in iztegnjen v prsnem položaju zdrsi z vzročenimi rokami ter glavo med njimi, ki je potopljena v vodo. Torej, drsenje, ki traja vsaj 5 sekund. 2 otroka pa sta suvereno dosegla stopnjo prilagojenosti na vodo 2 (srebrnega konjička), kar pomeni, da sta preplavala 8 m v preprosti obliki plavanja pod vodo.

Za uspeh vsem 25 otrokom čestitamo, bravo mi!

Po uspešnem osvojenem drsenju pa se začne učenje preprostih oblik plavanja in plavalnih tehnik – npr. kravl, učenje prsnega in hrbtnega plavanja, delfin, učenje obratov in skokov na glavo v vodo.

 

V naslednjih dneh sledi veselo lepljenje nalepk v knjižice Malega sončka, ki si jih bodo otroci ponosno zalepili sami ter seveda podelitev priznanj in kopalnih kart, ki smo jih prejeli od Bioterm Mala Nedelja.

 

Spoštovani starši, hvala, da ste finančno podprli obogatitveno dejavnost našega vrtca. Zahvala pri sofinanciranju programa pa gre tudi naši ustanoviteljici.

 

Vsem želim še veliko nadaljnjih plavalnih užitkov!

»1, 2, 3 v vodi uživamo vsi!«

 

 

Andreja Majcen, vodja gibalno-športnega programa Mali sonček,

z vzgojiteljicami Dragico, Moniko, Sandro in Mojco