ŠOLSKI SKLAD je bil v OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici ustanovljen leta 2008, z namenom vsem otrokom omogočiti kar najboljše pogoje in možnosti za kakovostno pridobivanje znanja ter prijetno in razgibano preživljanje prostega časa v šoli.

V šoli in vrtcu se trudimo, da pomagamo vsem, in v dejavnosti želimo vključevati vse učence, a se pri socialno šibkih družinah pokaže problem financiranja nekaterih dejavnosti. S sredstvi sklada tako pomagamo socialno ogroženim otrokom.

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz:

 • prostovoljnih prispevkov staršev,
 • donacij,
 • prispevkov občanov,
 • iz drugih virov …

Z zbranimi sredstvi smo in bomo:

 • pomagali otrokom iz socialno šibkejših družin pri pokrivanju stroškov udeležbe v šoli v naravi, na plavalnih tečajih, na ekskurzijah…
 • prispevali k nakupu nadstandardnega materiala, ki je potreben za kakovostno izvedbo programov v šoli in vrtcu ter s tem zviševali standard pouka in vzgojno-izobraževalnega dela.

V ZADNJIH LETIH SMO FINANCIRALI:

 • letno in zimsko šolo/vrtec v naravi,
 • prevoze,
 • plavalne tečaje,
 • nakup folklornih oblačil,
 • obisk glasbenih skupin …

Prispevek za šolski sklad v šolskem letu 2018/2019

Vsak vaš prispevek bo zelo dobrodošel in nam bo pomagal izpolniti načrte. Zahvaljujemo se vam za nakazila in prispevke ob dejavnostih, ki se dogajajo v šoli in v vrtcu. Obljubljamo, da se bomo potrudili, da bo vsak evro, ki ga boste podarili, preudarno in koristno uporabljen.

Prostovoljni prispevek za šolski sklad OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici in vrtca Sonček lahko prispevate na dva načina:

 • preko transakcijskega računa
  namen nakazila: za šolski sklad vrtec
  TRR: SI56 01100-6000037659
  Sklic: SI 00 29910001
 • ali preko skrinjice, ki bo na različnih prireditvah, ki jih organizirata OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici in vrtec Sonček.

S pridobljenimi sredstvi bomo za vse otroke iz osnovne šole v mesecu decembru delno sofinancirali obisk glasbenega gosta na Jelkovanju, za otroke iz vrtca pa gosta na zaključni prireditvi v mesecu maju.

Iskreno se Vam zahvaljujemo za vsak prispevek, nakazan na transakcijski račun šole.

KAKO IN KAM VLOŽITI VLOGO ZA SOFINANCIRANJE?

 • Za vsako dejavnost je postavljen rok oddaje vloge (roditeljski sestanki, pisna obvestila s strani šole/vrtca, objava na spletni strani šole/vrtca ali oddelčna pisna obvestila).
 • Na spletni strani šole je obrazec, ki ga starš/skrbnik izpolni in priloži vso potrebno dokumentacijo ter vse skupaj v zaprti kuverti odda razredniku/vzgojiteljici ali v tajništvo šole s pripisom Za šolski sklad.
 • Če bo vloga nepopolna, vas bomo pozvali k dopolnitvi.
 • Vlagatelj/ica prejme v pisni obliki sprejet sklep ŠS.

Povezava do vloge

UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA OŠ SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Predsednica: Alenka Karlo (zaposlena v šoli).

Namestnik: Vlado Paldauf (starš).

Člani:

 • Klavdija Bec (starš),
 • Lea Vrbnjak (starš),
 • Mojca Kukovec (zaposlena v vrtcu),
 • Irena Skotnik (zaposlena v šoli),
 • Alenka Divjak Omulec (starš).